image

Категория D: перспективная профессия водителя автобуса

16-июл, 15;34 alexpuskins 0 69
Вождение автобуса сильно изменилось с советских времен. 50 лет назад в автобусе вместе с водителем работал еще и кондуктор, в задачу которого входило контролировать билеты – так же, как это делается в поездах....image

D category: the perspective profession of a bus driver

16-июл, 15;34 alexpuskins 0 50
Bus driving has significantly changed since Soviet times. 50 years ago, a conductor worked together with a bus driver, and his/her main task was to ensure that all the passengers had bought tickets - similarly as conductors on the trains do today....image

D kategorija: autobusa vadītāja perspektīvā profesija

16-июл, 15;34 alexpuskins 0 52
Autobusa vadīšana kopš padomju laikiem ir krietni vien mainījusies. Pirms gadiem 50 kopā ar šoferi autobusā strādāja arī konduktors, kura uzdevums bija veikt biļešu kontroli līdzīgi kā tas arvien ir vilcienos....